COM AFECTEN LES NOVES MESURES ALS RODATGES A BARCELONA

30/10/2020

La Generalitat de Catalunya ha publicat una nova resolució en la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Podeu consultar-les en el següent enllaç.

Aquestes mesures afectaran a les filmacions a la ciutat de Barcelona de la següent manera:

L’Autorització bàsica d'ocupació de l'espai públic per a filmacions (Assabentat, o permís general) no tindrà validesa per les produccions no professionals els divendres i caps de setmana durant els períodes afectats per les mesures de contenció de la pandèmia.

Les Llicències d'ocupació de l'espai públic (No Assabentat) i els permisos a la resta d’espais i equipaments municipals per a filmacions no professionals quedaran supeditades als horaris i restriccions de les mesures vigents en el moment de la filmació.

A partir de l’1 de novembre els parcs i els jardins de la ciutat que tenen horari d’obertura i tancament es tancaran a les 19.00h, en motiu de l’horari d’hivern. Les produccions no professionals s’hauran d’adaptar a aquest horari, sense excepcions.

Pel que fa les produccions acadèmiques, si és imprescindible dur-les a terme en dies i horaris restringits (tot i la recomanació de que no es facin), a l’hora de sol·licitar els permisos s’haurà d’aportar el document del centre docent especificant que la producció s’acull a les excepcions que recull l’apartat 2.1 de la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre i l’apartat 1 de la RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre.

 

A més a més, segueixen vigents les mesures que l’Ajuntament de Barcelona va publicar el mes de juny, en relació a l’autorització dels permisos de rodatge a  i/o equipaments municipals*:  

1. Les filmacions tindran un màxim de 20 professionals d’equip tècnic ocupant l’espai públic i/o els equipaments municipals.

2. Les productores hauran de presentar la següent documentació imprescindible per obtenir les autoritzacions:

  • Pla de prevenció, seguretat i salut del rodatge adaptat a les vostres localitzacions:

Aquest haurà d’incloure, de forma específica, el llistat del personal que no podrà aplicar les mesures de seguretat per exigència del guió o qualsevol altra causa. En aquest cas caldrà especificar o bé el tipus de mesures especials o bé manifestar la impossibilitat.

 

  • Declaració responsable de la productora conforme:
    • Tot el personal que treballa en el rodatge ha rebut la informació i formació sobre els productes, EPIs i protocols normatius necessaris per evitar el contagi.
    • El Pla de Prevenció que es presenti complirà les condicions de seguretat i prevenció descrites en el Capítol X sobre produccions i rodatges d’obres audiovisuals publicades en el BOE núm. 130 de 9 de maig de 2020 (podeu consultar-lo aquí).

NOTA: Aquesta documentació es pot aportar en el moment de sol·licitar el permís o durant  la tramitació d’aquest.

3. L’Ajuntament de Barcelona es reservarà el dret a cancel·lació segons evolució de la pandèmia. 

 

*Cal tenir en compte que algun dels equipaments municipals poden tenir a més a més d’aquestes, altres restriccions segons les característiques de l’espai. Us recomanem que consulteu en cada cas.

Últimes notícies

Documentalistes llatinoamericanes a La Mostra de Dones

Amb la col·laboració de Casa Amèrica Catalunya

RESTRICCIONS DE RODATGE ALS JARDINS DEL TEATRE GREC

Amb motiu del muntatge del Festival Grec

Laura Herrero: “Per mi, el més important a l'hora de dirigir és saber com vols mirar i cap a on vols mirar”.

Aquest mes entrevistem la toledana Laura Herrero Garvín, directora del documental La Mami que es va estrenar el mes passat als nostres cinemes.