NOVETATS - ESTAT D'ALARMA I RODATGES

30/10/2020

S’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

L’apartat 2.1 de la resolució estableix la limitació de l'entrada i sortida de persones excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per una sèrie de motius, entre els quals, el compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

 

L’apartat 5 de l’esmentada resolució fa referència a reunions i/o trobades familiars i de caràcter social. Concretament, l’apartat 5.1 prohibeix les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” a què fa referència l'apartat 3 de la Resolució, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. Tanmateix, l’apartat 5.3 descriu les persones que no es consideren incloses en la prohibició a què fa referència l'apartat 1, entre les quals les que estiguin desenvolupant una activitat laboral que es dugi a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials de represa aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada. Pel que fa a les condicions de prevenció d’aplicació en el sector audiovisual, continua vigent el Pla de represa del Sector Cultural referent a l’audiovisual que descriu, entre d’altres, les mesures que afecten les persones que participen en els projectes audiovisuals així com els espais en què es desenvolupen les produccions. Aquest pla es va fer públic el 3 de juliol de 2020 en el marc del Pla estratègic del desconfinament per la covid-19 aprovat pel Govern de Catalunya.

 

Així mateix, continua en vigor la RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i que estableix la prohibició de tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores. S'exclouen d'aquesta prohibició, entre d’altres, el desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.

En tant que activitat laboral, les persones treballadores que participin en una producció audiovisual que s’hagin de desplaçar fora del seu municipi o del territori de Catalunya, o que hagin de fer-ho entre les 22.00 hores i les 06.00, hauran de portar un certificat de mobilitat que es pot descarregar en aquest enllaç. Es recomana acompanyar aquest certificat d’un document de l’empresa i còpia del permís del municipi en cas de rodatge en la via pública

 

Pel que fa a les produccions realitzades en el marc de l’educació reglada (pràctiques d’estudiants) es recomana que es duguin a terme entre les 6:00 i les 22:00 i que no impliquin desplaçaments fora del territori de Catalunya ni fora del terme municipal des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, d’acord amb el que estableixen les RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre i RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. En cas que sigui imprescindible dur a terme l’activitat en aquests períodes, els membres de l’equip de rodatge hauran de portar un certificat de mobilitat que es pot descarregar en aquest enllaç. Es recomana acompanyar aquest certificat d’un document del centre docent especificant que la producció s’acull a les excepcions que recull l’apartat 2.1 de la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre i l’apartat 1 de la RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre. Així mateix, es recomana també portar còpia del permís del municipi en cas de rodatge en la via pública.