Registre de producció

Mitjançant el registre de producció podrem fer un seguiment del vostre projecte i assessorar-vos sobre les vostres necessitats de rodatge al territori. El formulari que trobareu a continuació recull informació bàsica sobre la vostra producció i us generarà un número de registre necessari per fer gestions de permisos de rodatge amb la Barcelona Film Commission.

A més, si voleu rodar en altres municipis que formin part de la Catalunya Film Commission, el sistema enviarà una còpia d’aquest formulari a cadascun d’aquests municipis que rebran la notificació del vostre interès per rodar-hi.

AQUEST REGISTRE DE PRODUCCIÓ NO ÉS UNA SOL·LICITUD DE PERMÍS DE RODATGE NI UN TRÀMIT PER AUTORITZAR UNA FILMACIÓ. SEMPRE HA D’ANAR ACOMPANYAT D’UNA SOL·LICITUD DE PERMÍS QUE S’HA D’ADREÇAR A L’ADMINISTRACIÓ CORRESPONENT

 
1 2 3 4
Fitxa tècnica de la Producció
minuts