FAQs

Què és la Barcelona Film Commission (BFC)?

La BFC és el servei que l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició del sector audiovisual per a ajudar-lo a filmar a la nostra Ciutat.

És un servei públic i gratuït amb atenció presencial, telefònica i on-line a través del web www.barcelonafilmcommission.com.

Quins serveis ofereix la BFC a les productores?

Actuem d’intermediaris entre els productors que desitgen filmar a la ciutat i els departaments municipals que gestionen els espais de titularitat de l’Ajuntament, proveint d’informació sobre les condicions de filmació, així com de les possibilitats que ofereix cada espai. En cas de necessitat actuem d’intermediaris davant espais de titularitat privada emblemàtics de la Ciutat.

La BFC és una entitat amb afany de lucre?

No, la Barcelona Film Commission és un Programa de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, per tant, administració pública. En aquest sentit, és una oficina de promoció del territori, sense ànim de lucre i amb una clara vocació de servei públic i d'atenció al sector audiovisual. Tots els serveis de l'oficina són gratuïts.

Què cal fer per rodar a Barcelona?

Si hi ha ocupació de la via pública, cal demanar permís. Depenent del tipus d’ocupació (senzilla o complexa) caldrà demanar un tipus de permís o un altre. Aquests permisos es poden tramitar a través d'aquest web. Informa’t a l’apartat Rodar a Barcelona.

Quant costa la tramitació dels permisos de filmació a través de la BFC?

La tramitació dels permisos de filmació a través de la BFC és gratuïta.

Què cal fer per rodar a la resta de Catalunya?

La Catalunya Film Commission pot fer la consulta i la primera presa de contacte amb el municipi o municipis on es desitgi rodar; no obstant això, per obtenir els permisos de filmació cal adreçar-se directament a les entitats responsables de les filmacions del municipi on es vulgui dur a terme la producció. Cada municipi estableix les seves pròpies ordenances i condicions sobre l'ocupació i l'ús de la via pública i altres espais públics. Ara bé, en cas de dificultats, la CFC també pot coordinar la petició del permís.

Quant costa rodar a Barcelona?

A la ciutat de Barcelona les ordenances municipals estipulen una normativa específica per a l'ocupació de la via pública, dels parcs i jardins de la ciutat i de diferents espais municipals amb unes taxes que es revisen cada any. En el cas dels permisos de via pública, hi ha una taxa de tramitació. Per mitjà de la BFC es pot sol·licitar l'exempció parcial de les taxes d'ocupació dels espais municipals per a les produccions que siguin de tipus no comercial. La exempció de la taxa de tramitació només es realitza als estudiants acreditats amb una carta del centre d’estudis.

Què cal fer per demanar els permisos de rodatge a Barcelona a través de la Barcelona Film Commission?

Per filmar a Barcelona cal omplir el Registre de producció i les sol·licituds d’espai. El primer és un formulari per conèixer les dades generals de la producció i la productora i les sol·licituds d’espai són els formularis segons el tipus de permís que es necessiti. Informa’t a l’apartat Roda a Barcelona.

Qui paga els serveis derivats del rodatge?

Les productores s'han de fer càrrec de serveis derivats d'un rodatge, com per exemple la necessitat de presència d'efectius de la Guàrdia Urbana, de bombers o de personal sanitari, del servei de neteja o de subministraments diversos, per exemple d'aigua o d'electricitat. El cost d'aquests serveis, fixat per pressupost i/o segons les ordenances municipals, s'abonarà de la manera i en el moment que determini cada departament.

La BFC també gestiona permisos per a produccions de publicitat?

Normalment la publicitat treballa amb uns terminis molt immediats i acostuma a adreçar-se directament als diferents departaments i entitats per obtenir els permisos de manera més ràpida.

L'equip de la Film Commission pot actuar com a localitzador cinematogràfic?

La Barcelona Film Commission pot assessorar els localitzadors per facilitar-los la tasca. Per exemple, els pot oferir informació sobre la viabilitat de rodar en espais públics, així com apuntar els pros i els contres de les possibles localitzacions i, alhora, proposar indrets alternatius. Al web de l'oficina hi ha una base de dades útil i extensa amb localitzacions públiques i privades de tot Catalunya, així com contactes i referències de localitzadors professionals.

Cal que la productora asseguri el rodatge ?

Cada producció ha de tenir una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos propis. L'assegurança de responsabilitat civil cobreix els possibles danys que el personal que treballa en una producció pot causar a terceres persones. Aquesta ha d'estar vigent des de l'inici de la producció fins que acaba el procés de postproducció, i és obligatòria en la majoria de rodatges. En determinats casos de rodatges complexos o en localitzacions especials, l'entitat gestora pot sol·licitar altres tipus d'assegurança o d'aval.

La Barcelona Film Commission disposa d'una borsa de treball?

L'oficina actua com a element centralitzador de l'oferta i la demanda del sector audiovisual a Barcelona mitjançant dues eines. D'una banda, el «Directori de professionals» aglutina l'oferta de professionals del sector audiovisual amb seu a Barcelona (i per extensió a Catalunya) en una única plataforma en línia, creada amb l'objectiu de fomentar el coneixement i la contractació d'aquests professionals per part de la indústria audiovisual global. D’altra banda un ampli «Directori d’empreses» que cobreix tot el ventall de Serveis a la Producció que s’ofereixen a Barcelona i Catalunya.

La Barcelona Film Commission té platós?

La BFC no disposa de platós de propietat. A la base de dades de la nostra web es pot trobar una llista dels diferents platós privats que hi ha a Catalunya amb els seus telèfons de contacte.

En el cas de produccions estrangeres, l'oficina contracta els viatges i l'estada de l'equip de producció?

La BFC no ofereix servei de reserva, ni pagament de trasllats, ni allotjament per a les produccions, tot i que sí que pot facilitar informació i assessorament sobre aquests aspectes.