Sol·licituds de permisos a Barcelona


ALERTA: Consulteu aquí les restriccions vigents per a la contenció de COVID-19 abans de sol·licitar el vostre permís de rodatge a la Via Pública, Espais verds públics i Platges i Mercats municipals.


Abans d'omplir aquests formularis consulta l'apartat Rodar a Barcelona, on hi trobaràs l'explicació de cada permís, les condicions de cada permís, el que cobreix, el termini amb el que s'han de sol·licitar, etc.

Durant el període de pandèmia, per obtenir qualsevol autorització per filmar a l'espai públic, serà imprescindible aportar una Declaració Responsable signada pel responsable del rodatge indicant que la filmació complirà en tot moment amb les condicions de seguretat i prevenció descrites al BOE núm. 130 de 9 de maig de 2020 (Capítol X) i Pla de represa del Sector Cultural referent a l’audiovisual, públic des del 3 de juliol de 2020. (PROCICAT). Trobareu un exemple de document de Declaració Responsable aquí.

Via Pública > Autorització Bàsica d'ocupació (Permís General o Assabentat)

Si necessites un permís general de rodatge, hauràs d'autotramitar-te'l* tu mateix a través del Portal de Tràmits de l'Ajuntament, seguint les següents instruccions:

  1. Ves al següent enllaç.
  2. Omple tots els camps amb la informació que es demana, i clica a “Enviar”.
  3. Espera uns segons que es creï el .pdf i guarda el “Justificant de la sol·licitud”. Aquest justificant és el permís general de rodatge, imprimeix i porta’l a sobre el dia de la filmació per si algun agent us el demana.

*Si el sol·licitant no té residència al territori Espanyol, el permís general l'haurem de gestionar des de la Barcelona Film Commission. En aquest cas, ompliu els següents formularis:  

NOTA: Només gestionarem des de la oficina els permisos generals dels sol·licitants no residents.

Via Pública > Llicència d'ocupació (Permís Concret o No Assabentat)

Per sol·licitar un permís concret en un carrer de Barcelona (veure característiques aquí), primer de tot hauràs de registrar la teva producció, omplint el següent formulari:

Un cop tinguis el NRP (número de Registre de Producció) hauràs d'enviar una sol·licitud amb tota la informació i plànol al correu filmcommission@bcn.cat, juntament amb el justificant de pagament de la taxa de tramitació (veure informació sobre la taxa aquí).

Via Pública > Permís General de Càmera-Car

Si necessites un permís general de càmera car (veure característiques aquí), hauràs d'autotramitar-te'l* tu mateix a través del Portal de Tràmits de l'Ajuntament, seguint les següents instruccions:

  1. Ves al següent enllaç: https://goo.gl/38cF3K.
  2. Omple tots els camps amb la informació que es demana. ALERTA: a l’apartat “Tipus de Filmació” cal indicar la categoria Filmació amb Càmera-Car.
  3. Un cop tots els camps estan omplerts, clica a “Enviar”.
  4. Espera uns segons que es creï el .pdf i guarda el “Justificant de la sol·licitud”. Aquest justificant és el permís general de rodatge, imprimeix i porta’l a sobre el dia de la filmació per si algun agent us el demana.

*Si el sol·licitant no té residència al territori Espanyol, el permís general l'haurem de gestionar des de la Barcelona Film Commission. En aquest cas, ompliu els següents formularis:  

Un cop tinguis el NRP (Número de Registre de Producció) hauràs d'enviar una sol·licitud amb tota la informació al correu filmcommission@bcn.cat.

Altres espais > Parcs, Cementiris, Mercats...

Per rodar en espais tipus Parcs, Jardins, Platges, Cementiris, Mercats i altres equipaments municipals, hauràs d'omplir el següents formularis: 

(Abans d'omplir el formulari si-us-plau comproveu si la localització apareix al Directori de Localitzacions per tal de comprovar si es tracta d'un espai privat. Si és privat haureu de contactar amb la persona de contacte que hi posa a la fitxa).