Recull de Reales Decretos en relació a l'Estat d'Alarma

28/05/2020

Consulta la informació

A continuació podeu consultar els Reials Decrets que s'han publicat en relació amb l'Estat d'Alarma i que poden ser d'utilitat per vosaltres. Anirem actualitzant el contingut d'aquesta notícia a mesura que es publiquin nous Reials Decrets que puguin afectar a l'activitat al sector de l'audiovisual.

 

 

 

 

 

- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

 

- Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf

 

- Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4155-consolidado.pdf

 

- Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf

 

- Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf

 

- Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf

 

 

Últimes notícies

MARÍA ZAFRA: "Les dones han estat al cinema i a la creació de contingut audiovisual des del seu començament i això ha sigut esborrat sistemàticament pel sistema patriarcal".

Aquest mes entrevistem a María Zafra, programadora de la Mostra Internacional de Films de Dones. La Mostra va obrir un espai necessari i molt important per pensar i veure cinema fet per dones, un espai que no existia abans a Barcelona. L’any que ve celebren trenta anys. Parlem amb ella del festival en general i de l’edició d’enguany que acaba de passar el seu equador.

‘Un novio para mi mujer’ roda a Barcelona

Belén Cuesta, Diego Martín i Hugo Silva, protagonistes

Acaba el rodatge del film 'El nieto' de Nely Reguera

Va rodar a Barcelona al desembre i ara al juliol