Recull de Reales Decretos en relació a l'Estat d'Alarma

28/05/2020

Consulta la informació

A continuació podeu consultar els Reials Decrets que s'han publicat en relació amb l'Estat d'Alarma i que poden ser d'utilitat per vosaltres. Anirem actualitzant el contingut d'aquesta notícia a mesura que es publiquin nous Reials Decrets que puguin afectar a l'activitat al sector de l'audiovisual.

 

 

 

 

 

- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

 

- Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf

 

- Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4155-consolidado.pdf

 

- Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf

 

- Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf

 

- Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf

 

 

Últimes notícies

Comença la setena edició del Pantalla Barcelona

Del 19 d'octubre del 2021 fins al 23 de febrer del 2022 oferirà 66 projeccions

PACO REBOLLO: "Versión Original, una publicació feta a Càceres, desitjava mostrar una “Ciutat de Cinema”, una urbs (Barcelona) que admirem com altres capitals de llarga representació cinematogràfica".

Aquest mes entrevistem a Paco Rebollo, president de la Fundació ReBross que publica des de fa 28 anys la revista especialitzada en cinema Versión Original. La publicació dedica el mes de setembre a la nostra ciutat i al cinema que ha passat per Barcelona.

Acaba el rodatge del documental 'Camino a Chicuelo'

En el teatre Coliseum de Barcelona