Recull de Reales Decretos en relació a l'Estat d'Alarma

13/05/2020

Consulta la informació

A continuació podeu consultar els Reials Decrets que s'han publicat en relació amb l'Estat d'Alarma i que poden ser d'utilitat per vosaltres. Anirem actualitzant el contingut d'aquesta notícia a mesura que es publiquin nous Reials Decrets que puguin afectar a l'activitat al sector de l'audiovisual.

 

 

 

 

 

- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

 

- Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf

 

- Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4155-consolidado.pdf

 

- Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf

 

- Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf

 

Últimes notícies

Recomanacions per veure a casa (X)

Sèries, programes i pel·lícules que s'han rodat a Barcelona

Recomanacions per veure a casa (IX)

Sèries, programes i pel·lícules que s'han rodat a Barcelona