L’ICUB presenta la Guia de bones pràctiques en la producció audiovisual per afavorir la sostenibilitat en els rodatges

02/10/2021

La guia ve acompanyada d’un decàleg de recomanacions sostenibles

L’impuls dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que marca l’Agenda 2030 de Nacions Unides reforcen la trajectòria consolidada de la ciutat de Barcelona pel que fa a planificació estratègica participativa, tant en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental com en el de la inclusió social, i la seva vocació internacionalista, que busca aliances amb altres ciutats per abordar el canvi climàtic, la crisi dels refugiats o la reducció de les desigualtats, entre altres reptes compartits.

En el marc de les polítiques audiovisuals municipals, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), a través de la Barcelona Film Commission, ha definit un conjunt de mesures de sostenibilitat que cal considerar en els rodatges. Aquestes mesures s’han definit considerant l’evolució de la producció audiovisual actual i les demandes del sector i amb la intenció d’orientar les productores per reduir l’impacte ambiental derivat dels seus rodatges. En aquest context, ha considerat que la sostenibilitat pot impulsar el nou model de gestió de les filmacions a Barcelona.

Aquestes mesures es recullen en la Guia de bones pràctiques en la producció audiovisual, un document que exposa les iniciatives més rellevants de la indústria cinematogràfica identificades en matèria de sostenibilitat. Aquesta guia és la primera relacionada amb la sostenibilitat dins dels rodatges que es publica a Catalunya.

En la mateixa línia, s’han definit un conjunt exhaustiu de recomanacions de sostenibilitat en els rodatges, d’acord amb el compromís de la ciutat amb la sostenibilitat. A través d’aquesta guia la ciutat de Barcelona vol projectar el seu ideal de rodatges en quant a sostenibilitat i el seu desig de que aquestes mesures s’incorporin de forma progressiva en els rodatges que encara no les apliquen. Podeu consultar la guia en el següent enllaç.

Enllaç a la guia

Totes aquestes mesures també estan resumides en un decàleg. Aquest document és una síntesis dels continguts de la guia resumits en deu punts. Podeu consultar les recomanacions en format de decàleg en el següent enllaç.

Enllaç decàleg.

Si teniu alguna consulta referent a la Guia de bones pràctiques en la producció audiovisual per afavorir la sostenibilitat en els rodatges, podeu omplir aquest formulari.