Descàrregues

En aquest apartat trobareu diferents documents per descarregar que us poden ser d’utilitat:

Balanços: dades de rodatges

Resums de l’activitat fílmica de la Barcelona i Catalunya dels últims anys.

Logos de la BFC

Descarrega't els nostres logos per tal que puguis afegir-los als crèdits finals de la teva producció.

Formularis d'altres entitats

Formularis de permisos propis d'altres entitats que no gestiona la Barcelona Film Commission:

Cinema i fiscalitat a Espanya

Cessió de drets d’imatge personals  

Alguns models de contractes de cessió d’imatge.

Drets d’imatge dels edificis i de les obres artístiques a la via pública

Models de contractes

Convenis col·lectius

 • Conveni col·lectiu de la industria de producció audiovisual (tècnics)
  Sobre les relacions laborals entre les empreses de producció audiovisual amb els tècnics en producció, sent la seva explotació a sales de cinema, sales cinematogràfiques de baix pressupost o difusió per mig d’un sistema de televisió.
  Conveni
  Taula salarial 2017 (última publicada)
 • Conveni col·lectiu de la industria de producció audiovisual (figuració)
  Sobre les relacions laborals entre les empreses de producció audiovisual i els figurants que prestin els seus serveis a les mateixes. Estan excloses: les filmacions on apareguin persones en qualitat d’entrevistats, convidats i públic, i els treballs realitzats per a curtmetratges.
  Conveni
  Taules salarials 2018 (última publicada)
 • III Conveni col·lectiu de la industria de producció audiovisual (actors)
  Sobre les relacions laborals entre les empreses de producció audiovisual i els actors (s’inclou publicitat) que prestin el seu serveu a les mateixes. S’exclou: treballs realitzats per a curtmetratges.
  Conveni
  Taula salarial 2017 (última publicada)
 • Conveni col·lectiu del sector d’empreses de publicitat
  Sobre les relacions de treball a les empreses que desenvolupen alguna o diverses de les activitats definides com a publicitat (article 2 de la Llei 34/1988, d’11 de Novembre, General de Publicitat o norma que la substitueixi.
  Conveni
  Taula salarial 2018 (última publicada)

COVID

ICUB - Mesures a implementar COVID-19. Desescalament Fase 1

ICAA - Guia de bones pràctiques de mesures especials per la Prevenció de Riscos Laborals del Sector Audiovisual (Versió 6 14/05/20)

Model Declaració Responsable

LAAB 2019

Pots consultar aquí la pàgina del LAAB, laboratori d'adaptació d'obres literàries editades i PUBLICADES per al sector audiovisual vinculades a la ciutat de Barcelona impulsat per l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona a través de la Barcelona Film Commission.

Cineposium 2015