REDUCCIÓ DE LA TAXA PER RODATGES

02/06/2023

Tràmit disponible a partir del 7 de juny de 2023

El 27 de desembre 2022 s’aprovà l’actualització de les Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Barcelona per l'exercici 2023. Pel que respecta als rodatges, l’Ordenança fiscal de referència és la 3.10 que regula les taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació d’altres serveis.

L’Ordenança preveu la reducció del 90% de la taxa per l’Ocupació de la via pública a causa de la realització de rodatges i/o fotografies, ambdues, de caire cultural o no comercial. Per obtenir la reducció és imprescindible que sigui autoritzada. Per això s’ha de fer la sol·licitud al corresponent tràmit que es trobarà al Portal  de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb els supòsits explicitats a l’article 8.4.

Aquesta reducció de la taxa s’aplicarà a partir del 7 de juliol de 2023. El tràmit s’haurà de fer amb un mes d’antelació i estarà disponible a partir del 7 de juny.

Les produccions que hagin iniciat l’ocupació de la via pública per rodatge no comercial  -recollides a l’article 8.4- amb anterioritat a la data d'aplicació no se’ls hi aplicarà la taxa  fins a finalitzar la producció iniciada.

Recordem que estan exempts de pagar la taxa d’ocupació les escoles, Institucions (Generalitat, Estat, Ajuntaments...), Televisions Públiques, ONG, Fundacions públiques/mixtes, estudiants, Partits polítics en campanya electoral.

Podeu consultar l’ordenança aquí.

Podeu sol·licitar la reducció de la taxa per rodatges no comercials en el següent enllaç. Si teniu algun dubte sobre aquest tràmit, podeu escriure al correu reducciotaxesrodatgesculturals@bcn.cat.

Consulta com fer el tràmit aquí.

 

Últimes notícies

MARC DOMINICI: “Hi ha una evolució constant de formats, de necessitats, les plataformes et demanen depèn de quina classe d’entregues i tecnologies determinades i hem d’estar constantment actualitzant-nos”.

Aquest mes entrevistem a Marc Dominici, supervisor de postproducció a Antaviana, empresa especialitzada en VFX i postproducció que ha treballat en projectes que han rodat a Barcelona com Creatura, La hija de un ladrón, El Cuco, Selftape, Smiley o Bojos per Molière.

‘NUDES’ RODA A BARCELONA

Nova sèrie de 3Cat

Visitem les localitzacions de ‘Cites Barcelona’

Tercera temporada de l’exitosa sèrie de tv3