REDUCCIÓ DE LA TAXA PER RODATGES

02/06/2023

Tràmit disponible a partir del 7 de juny de 2023

El 27 de desembre 2022 s’aprovà l’actualització de les Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Barcelona per l'exercici 2023. Pel que respecta als rodatges, l’Ordenança fiscal de referència és la 3.10 que regula les taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació d’altres serveis.

L’Ordenança preveu la reducció del 90% de la taxa per l’Ocupació de la via pública a causa de la realització de rodatges i/o fotografies, ambdues, de caire cultural o no comercial. Per obtenir la reducció és imprescindible que sigui autoritzada. Per això s’ha de fer la sol·licitud al corresponent tràmit que es trobarà al Portal  de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb els supòsits explicitats a l’article 8.4.

Aquesta reducció de la taxa s’aplicarà a partir del 7 de juliol de 2023. El tràmit s’haurà de fer amb un mes d’antelació i estarà disponible a partir del 7 de juny.

Les produccions que hagin iniciat l’ocupació de la via pública per rodatge no comercial  -recollides a l’article 8.4- amb anterioritat a la data d'aplicació no se’ls hi aplicarà la taxa  fins a finalitzar la producció iniciada.

Recordem que estan exempts de pagar la taxa d’ocupació les escoles, Institucions (Generalitat, Estat, Ajuntaments...), Televisions Públiques, ONG, Fundacions públiques/mixtes, estudiants, Partits polítics en campanya electoral.

Podeu consultar l’ordenança aquí.

Podeu sol·licitar la reducció de la taxa per rodatges no comercials en el següent enllaç. Si teniu algun dubte sobre aquest tràmit, podeu escriure al correu reducciotaxesrodatgesculturals@bcn.cat.

Consulta com fer el tràmit aquí.

 

Últimes notícies

‘Mr. Nadie’ roda a Barcelona

Dirigida per Miguel Ángel Calvo Buttini

Roba de cine per a persones vulnerables ateses per Sant Joan de Déu

Fareu un rodatge i voleu donar-li una segona vida a la roba que utilitzareu?

Una estratègia municipal impulsarà el sector audiovisual a la ciutat

Es destinarà entre 1,5 i 2 milions d’euros a millorar els mecanismes de suport al sector