REDUCCIÓ DE LA TAXA PER RODATGES

29/07/2022

D’aplicació a partir de l’1 de setembre

El 24 de desembre 2021 s’aprovà l’actualització de les Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Barcelona. Pel que respecta als rodatges, l’Ordenança fiscal de referència és la 3.10 que regula les taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació d’altres serveis.

Per aquest motiu, a partir del dia 1 de setembre de 2022 s’aplicarà la reducció del 90% per l’Ocupació de la via pública amb motiu de rodatges no comercials, d’acord amb els supòsits explicitats a l’article 8è punt 4.

Aquesta reducció de la taxa s’aplicarà a les noves sol·licituds de rodatges culturals (no comercials) recollides que se sol·licitin a partir del dia 1 de setembre de 2022.

Les produccions que hagin iniciat l’ocupació de la via pública per rodatge no comercial  -recollides a l’article 8è punt 4- amb anterioritat al dia 1 de setembre de 2022 gaudiran de la gratuïtat fins a finalitzar la producció iniciada.

Podeu consultar l’ordenança aquí.

 

Últimes notícies

Celia Rico roda 'Los pequeños amores'

Amb María Vázquez i Adriana Ozores

AINA TRONCOSO: "NO HI HA ABSOLUTAMENT RES QUE PUGUI JUSTIFICAR ALLÒ QUE AQUESTES PERSONES HAN FET I QUE LES VÍCTIMES HAN VISCUT I, PER TANT, PER RES DEL MÓN, RES D'AIXÒ ÉS CULPA DE LES VÍCTIMES".

Aquest mes entrevistem a Aina Troncoso, psicòloga del Departament contra els abusos en el sector audiovisual i de les arts escèniques a Catalunya. Un departament que ja està en ple funcionament i que té línies de contacte tan telefònic, de WhatsApp i de correu electrònic a on les víctimes d’abusos poden posar-se en contacte de forma totalment confidencial i anònima.

Premi Joves Creadores 2022

Les nostres mares