Ja disponible l'auto tramitació pel Permís General de Càmera Car

19/10/2017

Es pot fer a través del Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona

A partir d'aquest mes ja està disponible l'auto tramitació del Permís General de Càmera Car a través del Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona. Per fer-ho heu d'anar al mateix enllaç on es tramita el Permís General de Via Pública i a l’apartat “Tipus de Filmació” indicar la categoria Filmació amb Càmera-Car.

Cal tenir en compte que a diferència del Permís General de Via pública aquest no té un horari predefinit, així que podeu sol·licitar-ho entre les 00h i les 23.59h.

 

 

Us recordem les condicions i característiques del Permís General de Càmera Car:

  • El Permís General de Càmera Car autoritza a circular lliurement amb càmera-car per totes les vies de Barcelona, excepte la Ronda de Dalt (B-20), Ronda Litoral (B-10) i la Ronda del Mig.
  • En cap cas es podrà ocupar el carril bus.
  • En cas que els vehicles circulin en paral·lel, ho hauran de fer en carrils contigus i sempre haurà de quedar lliure com a mínim un carril de circulació que no sigui el carril bus.
  • Acompanyant el càmera-car, podrà circular un vehicle d’escena, respectant les normes de trànsit. En el cas dels càmera-car amb plataforma, el vehicle d’escena es podrà col·locar sobre la plataforma.
  • Acompanyant al càmera-car i al vehicle d’escena, com a màxim podran circular dos vehicles de suport, respectant les normes de trànsit.
  • En cas d’utilitzar un càmera-car amb plataforma, aquesta no podrà sobrepassar les mides autoritzades (2.55m).
  • En cas d’utilitzar un càmera-car amb la càmera adossada al vehicle, el dispositiu de subjecció no podrà sobrepassar les mides autoritzades (2.55m).
  • Queda prohibit tallar o destorbar en cap moment el trànsit de vehicles o de vianants.
  • Aquest permís és totalment gratuït per tot tipus de produccions.
  • Es pot tramitar per màxim 30 dies.