INSCRIPCIÓ AL CENS DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

10/11/2020

Obligatòria per a empreses i entitats jurídiques

L’Ajuntament de Barcelona ha començat a incorporar la NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA com a forma de comunicació amb la ciutadania. Aquesta és obligatòria per a empreses i entitats jurídiques i voluntària per a les persones físiques. La implantació es fa de forma esglaonada a partir de l’octubre, i el primer que s’ha notificat electrònicament són les liquidacions a totes les persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals.

Des de l’Institut Municipal d’Hisenda es va fer una campanya de comunicació per informar de la notificació electrònica als subjectes afectats.

Per tal de rebre l’avís quan tingueu una notificació, és necessari que estigueu inscrits en el cens de la notificació electrònica i que consti el vostre correu electrònic i/o el telèfon mòbil. S’hi accedeix amb el certificat digital a través de: ajuntament.barcelona.cat/notificacioelectronica.

Els contribuents amb liquidacions notificades electrònicament que estiguin donats d’alta en el cens, però no tinguin informada adreça de correu electrònic/telèfon mòbil, no rebran cap correu informant que tenen una liquidació a la seva disposició i en conseqüència no faran el pagament en el termini corresponent, passant directament aquesta liquidació a la via executiva.

A la web de l'Institut Municipal d'Hisenda teniu tota la informació i instruccions per donar-se d’alta al cens, consultar les notificacions, etc.

Últimes notícies

‘El Mal’ roda a Barcelona

Nova sèrie de Mediapro per a 3Cat

Consultories de sostenibilitat i accessibilitat de la CFF al mes de juny

Obertes a tots els festivals i mostres de cinema (online)

‘La Furgo’ roda a Barcelona

Una road movie sense sortir de la ciutat