Sol·licitud d'espais a Barcelona

 
1 2

Condicions a les que aquesta autorització resta supeditada

  • Recordeu que si voleu rodar a via pública i sou màx. 10 persones + càmera + trípode, podeu sol•licitar un Permís General
  • Són necessaris 5 dies hàbils per tramitar els permisos, amb excepció de: Parcs i Jardins, que són 15 dies i Via Pública del Districte de Ciutat Vella que són entre 5 i 8.
  • Consulteu les restriccions de l’ocupació en platges segons l’època de l’any.
  • Aquest formularis només són per la ciutat de Barcelona. Per rodar en altres municipis de Catalunya, comprova aquí si són membres de la xarxa o posa’t en contacte amb la Catalunya Film Commission 
  • Si la localització que necessiteu no és ni Via Pública / Parcs, Jardins i Platges / Mercats / Cementiris / Equipament Municipal consulteu el Directori de Localitzacions per saber el contacte per rodatges o truqueu-nos a la oficina.
Dades de la producció

Col·loqueu el Número de Registre de la producció per a la qual està sol·licitant aquest permís. El Número de Registre de producció és una dada obligatòria per a la sol·licitud de qualsevol permís de rodatge i s'atorga com a resultat del registre d'una producció. Pot realitzar el registre de la seva producció des del formulari de registre de produccions

Dades de contacte
Localitzacions on teniu previst rodar a Barcelona

Cal indicar el nom del carrer, plaça, parc o lloc d’interès on voleu rodar. Per les produccions de més complexitat (grans ocupacions, talls de trànsit, nocturns...) consultar terminis i procediments a la oficinade la Barcelona Film Commission. Consultar les restriccions de l’ocupació en platges segons l’època de l’any.

Localització 1
:
:
Nombre de persones implicades al rodatge
Especificar nombre de càmeres, trípodes, focus, attrezzo, mida del tràveling, mida de la grua, grup electrogen, o altres requeriments especials
Localització 2
:
:
Nombre de persones implicades al rodatge
Especificar nombre de càmeres, trípodes, focus, attrezzo, mida del tràveling, mida de la grua, grup electrogen, o altres requeriments especials