Prats de Lluçanès - Cal Bach

Add to favorites

Updated: 07/17/2023

Passeig del Lluçanes, s/n, Prats de Lluçanès
08513 Lluçanès
Barcelona

Map
Geolocation

Contact

Marta Homs
Tècnica de turisme i patrimoni
+34 93 888 00 50

turisme@consorci.llucanes.cat