Rodar a Barcelona

Com tramitar permisos de rodatge?

La Barcelona Film Commission ofereix assessorament a les produccions i actua d'intermediària entre aquestes i els diferents departaments de l'Administració pública per ajudar a tramitar els permisos de rodatge i sol·licitar l'exempció i/o la reducció de taxes per a produccions de tipus no publicitari a la ciutat de Barcelona. Organitza reunions de coordinació de preparació dels rodatges a Barcelona i ofereix a través d'aquest web una base de dades d'empreses i professionals de l'audiovisual a Catalunya, així com de localitzacions arreu del territori.

Via pública

L'Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana (OIT) és qui emet els permisos per ocupació de la via pública per filmacions a la ciutat de Barcelona.

Hi ha diversos tipus de permisos d’ocupació de la via pública per filmacions que es poden tramitar a la ciutat de Barcelona:

Autorització bàsica d'ocupació de l'espai públic per filmacions (abans Assabentat o Permís General):

 • Aquest permís autoritza filmar lliurement per tota la via pública de la ciutat de Barcelona (carrers i places) amb un equip reduït (màx. 10 persones + 1 càmera + 1 trípode)
 • L'horari de cobertura serà sempre i per defecte entre les 8h i les 22h.
 • Es pot sol·licitar per diversos dies seguits, màxim 30. 
 • Els residents a l’Estat Espanyol s’han d’auto-tramitar el permís a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, i ho poden fer amb 24h d'antelació. Consulta aquí com fer-ho.
 • Per als no-residents podem gestionar-lo des de la Barcelona Film Commission amb 48h d’antelació. Consulta aquí com fer-ho. 
 • Preu: És totalment gratuït per tot tipus de produccions.

Llicència d'ocupació de l'espai públic per filmacions (abans No Assabentat o Permís concret):

 • Totes aquelles sol·licituds que requereixen un equip de més de 10 persones amb 1 càmera i 1 trípode i/o reserva d'espai per estacionament* de vehicles tècnics.
 • Aquests permisos requereixen mínim 5 dies hàbils per tramitar-se.
 • Per sol·licitar aquest permís si es tracta d’una producció comercial, s’ha de gestionar a través de la Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana (OIT). Podeu contactar amb la OIT: 93 291 50 30, gu_oit_filmacions@bcn.cat.
 • Per sol·licitar aquest permís si es tracta d’una producció no comercial s’han de gestionar a través de la Barcelona Film Commission. Consulta aquí com gestionar-ho a través de la BFC. 
 • Preus:
  • Totes les produccions: Taxa de tramitació de 38.36€ per sol·licitud.**
  • Només en el cas de les produccions de tipus comercial: Taxa d’ocupació de via pública.
   - Filmacions 593.78€ per dia i localització.
   - Sessions fotogràfiques 332.72€ per dia i localització.

*Consulta la normativa per reservar espai per estacionar.

**Taxa de tramitació: Cada sol·licitud de permís No Assabentat ha d’anar acompanyada del justificant del pagament de l’autoliquidació de taxes de tràmits gestionats per la Guàrdia Urbana. Aquesta autoliquidació, que pot efectuar qualsevol persona física o jurídica, amb o sense certificat digital, es tramita a través del Portal de Tràmits de l'Ajuntament. 

NOTA: L'import de l'autoliquidació no es retornarà en cap cas. Així que recomanem que ens expliqueu el que voleu fer abans de pagar la taxa, per si no és una sol·licitud viable, o està fora de termini, etc.

Les úniques exemptes de pagar aquesta taxa són les produccions acadèmiques, sempre que les sol·licituds vagin acompanyades d'una carta del Centre d'Ensenyament indicant que es tracta d'un exercici acadèmic.

Permís general de camera-car:

 • El Permís General de camera-car autoritza a circular lliurement amb camera-car per totes les vies de Barcelona, excepte la Ronda de Dalt (B-20), Ronda Litoral (B-10) i la Ronda del Mig.
 • En cap cas es podrà ocupar el carril bus.
 • En cas que els vehicles circulin en paral·lel, ho hauran de fer en carrils contigus i sempre haurà de quedar lliure com a mínim un carril de circulació que no sigui el carril bus.
 • Acompanyant el camera-car, podrà circular un vehicle d’escena, respectant les normes de trànsit. En el cas dels càmera-car amb plataforma, el vehicle d’escena es podrà col·locar sobre la plataforma.
 • Acompanyant al camera-car i al vehicle d’escena, com a màxim podran circular dos vehicles de suport, respectant les normes de trànsit.
 • En cas d’utilitzar un camera-car amb plataforma, aquesta no podrà sobrepassar les mides autoritzades (2.55m). Si sobrepassa aquestes mides, haurà de tramitar-se un permís No Assabentat.
 • En cas d’utilitzar un camera-car amb la càmera adossada al vehicle, el dispositiu de subjecció no podrà sobrepassar les mides autoritzades (2.55m). Si sobrepassa aquestes mides, haurà de tramitar-se un permís No Assabentat.
 • Queda prohibit tallar o destorbar en cap moment el trànsit de vehicles o de vianants.
 • Es pot sol·licitar per diversos dies seguits, màxim 30.
 • A diferència del Permís General de Via pública aquest no té un horari predefinit, així que podeu sol·licitar-ho entre les 00h i les 23.59h.
 • Preu: És totalment gratuït per tot tipus de produccions.
 • Els residents a l’Estat Espanyol s’han d’auto-tramitar el permís a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, i ho poden fer amb 24h d'antelació. Consulta aquí com fer-ho.
 • Per als no-residents podem gestionar-lo des de la Barcelona Film Commission amb 48h d’antelació. Consulta aquí com fer-ho. 

Per a més informació sobre com sol·licitar permisos de rodatge i reserves d'estacionament, no dubteu en contactar amb nosaltres.

 • En cas de produccions culturals
  Barcelona Film Commission
  Tel. +34 93 454 80 66
  filmcommission@bcn.cat
   
 • En cas de produccions comercials
  Oficina d'Informació i tràmits
  Guàrdia Urbana
  Tel. +34 93 291 50 30/29
  gu_oit_filmacions@bcn.cat

  Parcs, Jardins i Platges

  L'organisme encarregat d'atorgar el permís de filmació als espais verds, i les platges de titularitat municipal és l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, que sempre lliura un document escrit amb les condicions per als rodatges que autoritza. Les taxes establertes per a produccions publicitàries són de 593.78 euros (dia i localització) per als rodatges i 332,72 euros per a les sessions fotogràfiques. Des de Barcelona Film Commission vetllem per la gratuïtat de les taxes per a tots aquells rodatges no publicitaris que contribueixen a la difusió de la ciutat i la seva identitat.

  Cal destacar que la tramitació de permisos de Parcs, Jardins i Platges ha de realitzar-se amb 15 dies d’antelació, i que han de ser per un dia i parc/platja concret. També cal tenir en compte que al Parc Güell, el Parc de la Ciutadella i el Parc del Laberint d’Horta tenen unes restriccions especials. Comproveu les seves condicions a la seva fitxa de localització, que trobareu al Directori de Localitzacions. Les platges també disposen de restriccions de juny a setembre, els rodatges s'han de realitzar de dilluns a divendres, entre les 7h i les 10h del matí o entre les 19h i les 22h.

  També cal destacar que hi ha alguns Parcs a la ciutat que no són gestionats per Parcs i Jardins i que per tant no segueixen les mateixes directrius:

  La Plaça Gaudí, la Plaça Sagrada Família, els Espigons, el Carrer Destillers, la Zona de Banys Fòrum i el Parc Camp de la Bóta també són gestionats per Parcs i Jardins. 

  Per sol·licitar permisos en Parcs, Platges o Jardins, en casos de produccions no publicitàries, Registreu la vostra Producció (si no ho heu fet) i ompliu la Sol·licitud d'espais.

  Per a més informació sobre com sol·licitar permisos de rodatge en Parcs, Jardins o platges, adreceu-vos a:

  • En cas de produccions culturals
   Barcelona Film Commission
   Tel. +34 93 454 80 66
   filmcommission@bcn.cat
    
  • En cas de produccions comercials
   Permisos i Concessions
   Direcció Adjunta a Gerència

   Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
   Tel. +34 93 256 20 34 / 35
   permisos_masu@bcn.cat

    

  Mercats

  Per realitzar filmacions a l’interior dels Mercats Municipals podeu contactar amb la Barcelona Film Commission per gestionar-los de forma gratuïta si es tracta d’una producció no comercial (omplir Sol·licitud d'espais). Si la finalitat és comercial, podeu sol·licitar el permís seguint les indicacions del seu web (Tràmits i Serveis > Filmacions/Fotografies als mercats municipals). Els permisos s’han de sol·licitar amb una setmana d’antelació.

  Segons l’última Ordenança fiscal núm. 3.6: les activitats corresponents a filmacions i gravacions i per a impressió de fotografies de caràcter publicitari o comercial amb finalitat lucrativa en els mercats de zona i especials, si no produeixen alteració de la finalitat normal de l’activitat habitual i amb autorització municipal prèvia, hauran de pagar:

  • Gravacions per a vídeos promocionals (176,97€): Aquelles filmacions que puguin dur-se a terme amb el mercat obert i amb equips reduïts, és a dir màxim 5 persones amb 1 càmera sense trípode. 
  • Filmacions publicitàries o cinematogràfiques, per dia o fracció i mercat (707,85€)
  • Fotografies, per dia o fracció i mercat (118,37€)

  Per a més informació sobre com sol·licitar permisos de rodatge als Mercats Municipals adreceu-vos a:

  Cementiris

  Els nou cementiris de la ciutat de Barcelona (Monjuïc, Poblenou, Sant Andreu, Les Corts, Collserola, Horta, Sants, Sarrià i Sant Gervasi) i els dos centres de cremació situats a Montjuïc i Collserola són gestionats per Cementiris de Barcelona, S.A., una empresa del grup B:SM.

  Per sol·licitar permisos per realitzar-hi filmacions o sessions fotogràfiques, aquests s’han de gestionar a través de la Barcelona Film Commission, omplint els formularis online Registre la producció (si no l’heu omplert ja) i la Sol·licitud d'espais.

  Per als treballs acadèmics s’han de tenir en compte les següents condicions:

  • Es necessita mínim una setmana d'antelació per tramitar-ho.
  • Només s’autoritzaran les filmacions/sessions fotogràfiques en horari d’obertura del Cementiri (podeu consultar l’horari en cada cas al web de CBSA).
  • Serà necessari concretar una visita de localització amb els gestors (us facilitarem el contacte una vegada ens hagueu fet arribar els formularis).
  • El permís serà gratuït si s’adjunta una carta de l’escola acreditant que es un treball acadèmic (enviar a filmcommission@bcn.cat)

  Per la resta de produccions, cal tenir en compte les següents condicions:

  • Es necessita mínim una setmana d'antelació per tramitar-ho.
  • Totes les produccions hauran de pagar la taxa de filmació segons l’ordenança de Cementiris, que és de 591,16 €.
  • A més hauran d’anar acompanyats per una persona de seguretat que contractarà CBSA però que anirà a càrrec de la productora (aprox. 20€/h. Mínim 4 hores).
  • Es redactarà un contracte per la qual cosa faran falta les dades fiscals de l’empresa i el nom i DNI de la persona signarà (enviar a filmcommission@bcn.cat).
  • Caldrà enviar una còpia d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol reclamació per desperfectes ocasionats a les instal·lacions i persones de CBSA o a tercers, per un import de fins a SIS-CENTS MIL EUROS (600.000 €) i el comprovant del pagament de l’última quota de la prima corresponent (enviar a filmcommission@bcn.cat).
  • El dia de la signatura hauran de lliurar 1.000 € en concepte de garantia (el número pot variar depenent del material i el que s'hagi de fer), que li serà retornada una vegada finalitzada la filmació.

  Per més informació, no dubteu en contactar amb nosaltres.

  Instal·lacions Municipals

  Per a l'ús d'edificis municipals hi ha fixades unes taxes o preus públics que varien segons el tipus d'espai i l'entitat que el gestiona. La Barcelona Film Commission treballa perquè, en el cas de filmacions de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter professional no publicitari, les productores gaudeixin d'una reducció total o parcial de les taxes d'ocupació per rodar en edificis públics, com ara museus, escoles, instal·lacions esportives, centres cívics o seus de districte. La diversitat d'espais que s'acullen a aquesta categoria i la gran varietat de tipus de rodatges possibles obliguen a fer un estudi i un anàlisi individualitzat de cada sol·licitud i donen lloc a resolucions no sempre idèntiques. En tots els casos, els anuncis de publicitat comercial han d'abonar les taxes corresponents a l'ocupació dels espais municipals. Cal tenir present que les despeses derivades de la filmació i l'ocupació dels espais, com poden ser el servei de neteja, vigilància o possibles reparacions i/o desperfectes, són a càrrec de la productora.

  Per a més informació sobre com filmar en alguna instal·lació municipal en concret, contacteu amb nosaltres.