Rodar a Barcelona

Com tramitar permisos de rodatge?

La Barcelona Film Commission ofereix assessorament a les produccions i actua d'intermediària entre aquestes i els diferents departaments de l'Administració pública per ajudar a tramitar els permisos de rodatge i sol·licitar l'exempció i/o la reducció de taxes per a produccions de tipus no publicitari a la ciutat de Barcelona. Organitza reunions de coordinació de preparació dels rodatges a Barcelona i ofereix a través d'aquest web una base de dades d'empreses i professionals de l'audiovisual a Catalunya, així com de localitzacions arreu del territori.

Via pública

L'Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana és qui emet els permisos per rodar a la via pública de Barcelona. L'import de la taxa per a produccions publicitàries als carrers i places de la ciutat de Barcelona és de 593.78 euros (per dia i localització) en el cas de les filmacions, i de 332,72 euros per a fotografia. Cal destacar que el permís general és gratuït per tot tipus de produccions. Des de Barcelona Film Commission demanem l'exempció dels preus públics per al rodatge de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter professional i no publicitari per tal que les productores que contribueixen a la difusió de la ciutat i la seva identitat gaudeixin d'una reducció dels costos, sempre que sigui possible, per rodar als carrers i les places de Barcelona.

Hi ha 2 tipus de permisos de via pública que es poden tramitar a la ciutat de Barcelona l’Assabentat (Permís general) que és gratuït per tot tipus de produccions (comercials i no comercials) i els No Assabentats.

 • Assabentat o Permís General: aquest permís autoritza filmar lliurement per tots els carrers i places de Barcelona a un equip reduït (màx. 10 persones + 1 càmera + 1 trípode), entre les 8h i les 22h. Aquest permís es pot sol·licitar per varis dies seguits, màxim 30. Es pot tramitar amb 24h d'antelació. Consulta aquí com sol·licitar-lo.
   
 • No Assabentat: tots aquells permisos que requereixen un equip no reduït, és a dir més personal o material. Aquests permisos requereixen 5 dies hábils per tramitar-se, exceptuant Ciutat Vella, que se'n requereixen 8. Per sol·licitar aquest permís, si ets una producció comercial, contacta amb la Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana -Filmacions -, i si ets una producció no comencial consulta aquí els formularis que s'han d'omplir.

Per a més informació sobre com sol·licitar permisos de rodatge i reserves d'estacionament, adreceu-vos a:

 • En cas de produccions culturals
  Barcelona Film Commission
  Tel. +34 93 454 80 66
  filmcommission2@bcn.cat
   
 • En cas de produccions comercials
  Oficina d'Informació i Tràmits
  de la Guàrdia Urbana -Filmacions -
  Tel. +34 93 291 50 29 / 30
  gu_oit_filmacions@bcn.cat

Parcs i Jardins

L'organisme encarregat d'atorgar el permís de filmació als espais verds, i les platges de titularitat municipal és l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, que sempre lliura un document escrit amb les condicions per als rodatges que autoritza. Les taxes establertes per a produccions publicitàries són de 593.78 euros (dia i localització) per als rodatges i 332,72 euros per a les sessions fotogràfiques. Des de Barcelona Film Commission vetllem per la gratuïtat de les taxes per a tots aquells rodatges no publicitaris que contribueixen a la difusió de la ciutat i la seva identitat.

Cal destacar que la tramitació de permisos de Parcs, Jardins i Platges ha de realitzar-se amb 15 dies d’antelació, i que han de ser per un dia i parc/platja concret. També cal tenir en compte que al Parc Güell, el Parc de la Ciutadella i el Parc del Laberint d’Horta tenen unes restriccions especials. Comproveu les seves condicions a la seva fitxa de localizació, que trobareu al Directori de Localitzacions. Les platges també disposen de restriccions de juny a setembre, els rodatges s'han de realitzar de dilluns a divendres, entre les 7h i les 10h del matí o entre les 19h i les 22h.

També cal destacar que hi ha alguns Parcs a la ciutat que no són gestionats per Parcs i Jardins i que per tant no segueixen les mateixes directrius:

 • Jardins Universitat Central (pl. Universitat): Competència Universitat – UB
 • Jardins Palau Robert: Competència Generalitat
 • Jardins Palau De Les Heures: Competència Universitat – UB
 • Jardins Maternitat: Competència Diputació De Barcelona
 • Jardí Botànic Parc Montjuic: Competència J. Botànic (ICUB)
 • Jardins Palau De Pedralbes: Competència Protocol Generalitat
 • Jardins Joan Maragall: Competència Protocol Aj. Barcelona

La Plaça Gaudí, la Plaça Sagrada Família, els Espigons, el Carrer Destillers, la Zona de Banys Fòrum i el Parc Camp de la Bóta també són gestionats per Parcs i Jardins. 

Per sol·licitar permisos en Parcs, Platges o Jardins, en casos de produccions no publicitàries, Registreu la vostra Producció (si no ho heu fet) i ompliu la sol·licitud d'espais.

Per a més informació sobre com sol·licitar permisos de rodatge en Parcs, Jardins o platges, adreceu-vos a:

 • En cas de produccions culturals
  Barcelona Film Commission
  Tel. +34 93 454 80 66
  filmcommission2@bcn.cat
   
 • En cas de produccions comercials
  Permisos i Concessions
  Direcció Adjunta a Gerència

  Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
  Ajuntament de Barcelona

  Tel. +34 93 256 20 34 / 35
  permisos_masu@bcn.cat

   

Mercats

Per realitzar filmacions a l’interior dels Mercats Municipals podeu contactar amb la Barcelona Film Commission per gestionar-los de forma gratuïta si es tracta d’una producció no comercial (omplir Sol·licitud d'espais). Si la finalitat és comercial, podeu sol·licitar el permís a través del seu web. Els permisos s’han de sol·licitar amb una setmana d’antelació.

Segons l’última Ordenança fiscal núm. 3.6: les activitats corresponents a filmacions i gravacions i per a impressió de fotografies de caràcter publicitari o comercial amb finalitat lucrativa en els mercats de zona i especials, si no produeixen alteració de la finalitat normal de l’activitat habitual i amb autorització municipal prèvia, hauran de pagar:

 • Gravacions per a vídeos promocionals (176,97€): Aquelles filmacions que puguin dur-se a terme amb el mercat obert i amb equips reduits, és a dir màxim 5 persones amb 1 càmera sense trípode. 
 • Filmacions publicitàries o cinematogràfiques, per dia o fracció i mercat (707,85€)
 • Fotografies, per dia o fracció i mercat (118,37€)

Per a més informació sobre com sol·licitar permisos de rodatge als Mercats Municipals adreceu-vos a:

 • En cas de produccions culturals
  Barcelona Film Commission
  Tel. +34 93 454 80 66
  filmcommission2@bcn.cat
   
 • En cas de produccions comercials
  Institut de Mercats Municipals
  Tel. +34 93 413 28 98

Cementiris

Els rodatge als Cementiris de Barcelona només són gratuïts per als estudiants que puguin acreditar amb una carta de l’escola que ho són. Per la resta de produccions, s’ha de realitzar un contracte, per al qual es necessita la següent informació:

 • Si ja has registrat la producció, omple la sol·licitud d'espais amb les dades del rodatge. Es necessita mínim una setmana d'antelació.
 • Dades fiscals de l’empresa i el nom i DNI de la persona que el signarà.
 • Còpia d‘una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreix qualsevol reclamació per desperfectes ocasionats a les instal·lacions i persones de CBSA o a tercers i còpia del pagament de l’última quota de la prima corresponent, per un import de fins a SIS-CENTS MIL EUROS (600.000 €).
 • El dia de la signatura hauran de lliurar 1.000 € en concepte de garantía (el número pot variar depenent del material i el que s'hagi de fer), que li serà retornada una vegada finalitzada la filmació.

La taxa de filmació segons l’ordenança de Cementiris és de 591,16 € més els 20€/h + IVA del personal de seguretat (min 4 hores) que acompanyarà l’equip durant tot el rodatge. L’agent de seguretat l’haurà de contractar tothom, fins i tot els estudiants.

Per a més informació sobre com sol·licitar permisos de rodatge als Cementiris de Barcelona adreceu-vos a:

Instal·lacions Municipals

Per a l'ús d'edificis municipals hi ha fixades unes taxes o preus públics que varien segons el tipus d'espai i l'entitat que el gestiona. La Barcelona Film Commission treballa perquè, en el cas de filmacions de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter professional no publicitari, les productores gaudeixin d'una reducció total o parcial de les taxes d'ocupació per rodar en edificis públics, com ara museus, escoles, instal·lacions esportives, centres cívics o seus de districte. La diversitat d'espais que s'acullen a aquesta categoria i la gran varietat de tipus de rodatges possibles obliguen a fer un estudi i un anàlisi individualitzats de cada sol·licitud i donen lloc a resolucions no sempre idèntiques. En tots els casos, els anuncis de publicitat comercial han d'abonar les taxes corresponents a l'ocupació dels espais municipals. Cal tenir present que les despeses derivades de la filmació i l'ocupació dels espais, com poden ser el servei de neteja, vigilància o possibles reparacions i/o desperfectes, són a càrrec de la productora.

Per a més informació sobre com filmar en alguna instal·lació municipal en concret, contacteu amb nosaltres.