PLA DE RESCAT DEL SECTOR CULTURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

20/04/2020

Web amb recopilació d'informació

Amb la intenció de pal·liar i minimitzar al màxim les conseqüències econòmiques que la pandèmia de la COVID-19 pugui deixar en el sector cultural, el Govern de la Generalitat de Catalunya posa en marxa un Pla de rescat amb tota una sèrie de mesures per tal de protegir el teixit cultural i donar-li tot el suport necessari a fi que, un cop finalitzada aquesta crisi sanitària, es pugui reemprendre l’activitat cultural al més aviat possible.

 

Per això ha creat una web amb actualització constant d'informació. En aquesta pàgina web, hi trobareu informació de les necessitats manifestades per les diferents entitats representatives del sector, així com de les mesures que vagi prenent la Generalitat per donar-hi cobertura. També s’hi incorporaran totes les informacions de les diferents administracions que afectin directament el sector cultural o les mesures de caràcter general més importants que també hi poden incidir. Finalment, hi haurà una secció de dades de seguiment de l’impacte de la crisi en el sector.

 

Podeu consultar la web aquí.