Permís general

Condicions a les que aquesta autorització resta supeditada

  • Aquesta autorització serà com a màxim per a 30 dies consecutius.
  • L’horari de concessió d’aquesta autorització serà de 08:00 a 22:00h.
  • El material autoritzat serà només càmera i trípode.
  • El nombre total de persones de l’equip no podrà superar les 10 persones, incloent equip tècnic i artístic.
  • Aquesta autorització només és vàlida a la via pública de Barcelona (carrers i places) i no és vàlida a les següents zones: Port Vell, Port Olímpic i Autònom, Parcs i Jardins municipals, platges de Barcelona i recintes gestionats per B:SM (Fòrum, Zoo, Zona Olímpica, Tibidabo). Trobareu els contactes per rodar en aquests espais al Directori de Localitzacions
  • Aquesta llicència serà invalidada quan coincideixi amb una autorització d’ocupació de la via pública en una localització concreta.
  • No es podrà destorbar en cap moment el pas de vianants ni el trànsit de vehicles, així com la normal activitat de comerços, centres turístics i d’altres emplaçaments que desenvolupin la seva activitat a la via pública de Barcelona.
Dades de la producció

Col·loqueu el Número de Registre de la producció per a la qual està sol·licitant aquest permís. El Número de Registre de producció és una dada obligatòria per a la sol·licitud de qualsevol permís de rodatge i s'atorga com a resultat del registre d'una producció. Pot realitzar el registre de la seva producció des del formulari de registre de produccions

Dies que es sol·licita el permís general
Indicar quin període de dies necessitareu el permís, màxim 30 dies.
Nombre de persones implicades al rodatge
Dades de contacte
Informació complementària
Especificar nombre de càmeres, trípodes, focus, attrezzo, mida del tràveling, mida de la grua, grup electrogen, o altres requeriments especials

La companyia de producció està d’acord a indemnitzar al titular de la propietat pels danys i perjudicis que pugui ocasionar. La companyia productora és l'única i absoluta responsable en cas de qualsevol demanda, procés o judici per danys personals o a la propietat que ocorrin o es puguin derivar de l’exercici de les activitats del sol·licitant, els seus treballadors o altres. S’hauran de respectar les ordenances municipals en totes les filmacions i sessions fotogràfiques tenint en compte, a més, l'especial protecció dels edificis historicoartístics, parcs i jardins. S’haurà d’entregar una sinopsi de les escenes que es vulguin rodar. Aquest contracte es pot revocar en qualsevol moment. Barcelona Film Commission ha d’aparèixer als títols de crèdit de la producció. S’haurà de notificar el dia de l’estrena i la distribució. S’haurà de fer entrega d’una còpia de la producció per a l’arxiu.