Rubí

Filming request contact

Natalia Arias

Àrea de Projecció de la Ciutat, Esports i Cultura    

+34 935 887 000  

nab@ajrubi.cat
 

Address

Barcelona