Farinera La Florinda

Add to favorites

Updated: 04/22/2024

Carrer d'Ausiàs March, 8
08241 Manresa
Barcelona

Map
Geolocation

Contact

Aleix Farrés

Manresa Film Commission

+34 93 878 24 26 / +34 653 877 490 / +34 683 312 688

afarres@ajmanresa.cat

 

Situat en el barri de Valldaura, en la part industrial més representativa a l'oest del centre urbà i delimitant el triangle d'edificis fabrils de gran rellevància per Manresa: La Florinda, Els Panyos i la Farinera Albareda.

El conjunt ocupa una gran parcel·la rectangular amb façana a tres carrers (Aúsies March, Dos de Maig i el Bruc) amb el Parc de la Florinda al darrera. Ha estat recentment una zona en transformació, aprofitant la posició del Barri de Valldaura -a tocar del Cardener i amb dos Parcs urbans- on s'han desenvolupat operacions residencials. Valldaura és un barri que va néixer de la industrialització i, en el seu àmbit, s'hi disposen carrers estrets amb construccions antigues i modestes combinades amb carrers amples i blocs d'habitatges aixecats sobre solars que ocupaven antigues fàbriques o tallers.

Tipologia/Elements

Edifici industrial format per diversos cossos a dins d'un recinte tancat. Cossos units mitjançant ponts i passarel·les. Façanes unitàries, amb marcada verticalitat. A la planta baixa: sòcol de paredat comú amb verdugades de totxo. La resta de totxo amb estucat blanc, deixant-lo vist en brancals i arcs d'obertures.

Impostes de ceràmica blanca i verda de totxo. Cornises de totxo vist decorat amb greques. L'edifici principal presenta capcers escalonats ornamentats amb totxo i ceràmica, i una torratxa mirador amb merlets a un costat. Coberta de teula àrab.

Estat de conservació

Exterior: Bo

Façanes: Correcte

Cobertes: Ben conservades

Obertures: Ben conservades

Jardins/entorn: Ben conservat.

Interior: Bo