Can Teixidor del Terme

Add to favorites

Updated: 03/08/2016

Carrer de la creu del terme
17820 Banyoles
Girona

Map
Geolocation

Contact

Albert Cicres i Bosch

Medi ambient - Ajuntament de Banyoles

+34 972 57 00 50      

acicres@ajbanyoles.org