Seva - Osona

Població que s’estén dels peus del Montseny a la vall del Congost, format per dos sectors separats pel terme del Brull. La població era una antiga sagrera envoltada per murs dels segles XII al XV i encara guarda una disposició centrada entorn de l’església parroquial de Santa Maria, d’estil romànic i abarrocat interiorment, i amb cases antigues ornades de finestrals dels segles XIII al XVI. El terme també compta amb antigues masies de notable valor arquitectònic.

Contacte per rodatges

Aida Canal Anglada

Técnica de Turisme

+34 938 851 715

acanala@osonaturisme.cat

Adreça

08553
Barcelona