Bellaterra

Bellaterra és un poble de 3.000 habitants situat al Vallès Occidental entre Sant Cugat, Sabadell i la Universitat Autònoma amb edificis singulars com l'Església de la Santa Creu, l'Estació dels Ferrocarrils Catalans i l'Hostal Sant Pancraç que estan catalogats al igual que la Font del Parc de la Bonaigüa. És un dels millors exemples de ciutat jardí noucentista que s'han conservat a Catalunya.

Per les seves característiques històriques, urbanístiques i culturals, Bellaterra ha esdevingut un nucli aïllat de població amb identitat pròpia que després de varies peticions d’autogestió, va aconseguir l’any 2010 el seu reconeixement administratiu com a EMD, Entitat Municipal Descentralitzada depenent de l’Ajuntament de Cerdanyola.

Contacte per rodatges

Cristina Foix Amuser

Tècnica de Cultura

+34 93 518 18 30

cultura@emdbellaterra.cat 

Adreça

Plaça Maragall, 4

08193
Barcelona