Torre Mornau

Afegir a favorits

Actualitzat: 04/10/2017

Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà
17486 Castelló d'Empúries
Girona

Mapa
Geolocation

Contacte

Oriol Mach i Selva
Institut Català del Sòl (INCASÒL)
+34 93 255 63 30
films.incasol@gencat.cat

La finca de Torre Mornau, catalogada com a element del patrimoni arquitectònic (estil: obra popular, època: S. XIX), es troba situada dins l’àmbit dels Aiguamolls de de l’Empordà. El seu conjunt edificat de Torre Mornau està format per diverses construccions la disposició de les quals s’articula al voltant d’un gran pati central.

L’antiga masia conté una residència que consta de dues plantes. La planta baixa es troba en la seva totalitat aixecada un metre sobre el terreny del voltant, motivant una gran terrassa amb pèrgola a la façana anterior, orientada a migdia, on s'ha emplaçat l’accés principal i en què s'han disposat les peces d'estar menjador amb cuina i serveis annexes davant de la cuina, dormitori de servei, safareig, calefacció i garatge, amb una entrada de servei amb dos banys complets i un altre dormitori amb lavabo i dutxa per al seu exclusiu servei, i la planta de pis amb dos dormitoris i un bany. El rebedor, on es desenvolupa l'escala d'accés a aquesta segona planta i una solana coberta amb un petit oratori i unes grans golfes.
Adossats a la masia existeixen magatzems propis de l’activitat agrària.

Com instal·lacions auxiliars existeixen: tres pous un d'ells de grans dimensions amb abundant cabal, al nivell d'un metre per sota de la rasant natural dels prats i els altres dos, situats a la zona de la llera de la riera de Pedret d'uns vuitanta mil litres hora l'aprofitament mitjana de cada un d'ells i quatre edificacions ruïnoses de planta rectangular de 40 m2. Aquestes 4 masies en estat ruïnós daten aproximadament del segle XIX, i havien estat ocupades per jornalers i famílies pageses de la Torre Mornau. Estan connectades a través d'un camí rural i no disposen de serveis.

Els usos del sòl de la zona corresponen bàsicament a camps de conreu herbacis de regadiu, i també a zones ocupades per vegetació típica de zones humides i granges de busc entre els camps de conreu.

Per la finca hi discorren diversos cursos fluvials: la riera de Pedret, el Rec Madral, i diversos recs i canals. També s’hi localitza l’Estany d’en Mornau. Donat que la finca forma part de la zona humida dels Aiguamolls de l’Empordà, l’àmbit s’assenyala com a zona potencialment inundable, concretament, la meitat sud de la finca correspon a una zona d’antiga llacuna deltaica dessecada o aiguamoll. Es localitza dins l’àmbit dels aqüífers del Delta dels riud Fluvià i Muga.

En situar-se en un espai protegit la zona té una elevada importància com a connector biològic. L’àmbit està inclòs dins l’Àrea privada de caça de la Societat de caçadors de Pau.