Recinte Torribera

Afegir a favorits

Actualitzat: 23/10/2019

C/ del Prat de la Riba, 171
08921 Santa Coloma de Gramenet
Barcelona

Mapa
Geolocation

Contacte

Unitat de Serveis Generals Recinte Torribera
93 391 48 14
ogr.ssggtb@diba.cat

El Recinte Torribera està ubicat en el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. És propietat de la Diputació de Barcelona i ocupa una extensió de 33 hectàrees al peu de la serralada de Marina.

L’origen de les instal·lacions va estar vinculat a la necessitat de millorar l’assistència de persones amb malalties mentals, a instàncies de la Mancomunitat de Catalunya, que va encarregar un projecte d’organització dels serveis el 1914,

Amb el pas del temps, l’atenció assistencial ha conduït a la necessària diversificació dels serveis que actualment ofereix al Consorci Mar Parc de Salut i el recinte ha potenciat la seva polivalència incorporant nous serveis de l’Ajuntament de Santa Coloma i de la Universitat de Barcelona, amb la creació del campus d’Alimentació de Torribera i rendibilitzant al màxim les seves instal·lacions, en benefici dels interessos diversos dels ciutadans.

El formulari de sol·licitud, per a la utilització de les sales i els espais gestionats per la subdirecció de logística de la Diputació de Barcelona, s’ha de lliurar amb 15 dies laborables abans de la data prevista de realització.

Procediment per sol·licitar el permís:
1.- La consulta de disponibilitat es realitza mitjançant correu electrònic adreçat a la unitat o departament responsable de l’espai sol·licitat o mitjançant trucada de dilluns a divendres laborables, de 09:00 a 14:00h. La consulta de disponibilitat no comporta la reserva de l’espai.
2.- La sol·licitud de preserva es realitza com a mínim 15 dies hàbils abans de la data prevista d’utilització de l’espai. S’haurà d’enviar per correu electrònic.
3.- Quan la utilització de l’espai sol·licitat i la prestació dels serveis que s’hagin concretat en el formulari de sol·licitud generi despeses es realitzarà un pressupost.

Per més informació, podeu contactar amb la Unitat de Serveis Generals del Recinte Torribera.