Recinte Escola Industrial

Afegir a favorits

Actualitzat: 23/10/2019

C/ del Rosselló, 101
08029 Barcelona
Barcelona

Mapa
Geolocation

Contacte

Departament de Serveis Generals Recinte Escola Industrial
93 402 24 30
ogr.salesei@diba.cat

El Recinte de l’Escola Industrial està situat al barri de l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona. És propietat compartida entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Ocupa una extensió de 59.742 m2.

Està format per diferents edificis, zona esportiva, àrees enjardinades i carrers per a vianants.

L’origen de les instal·lacions va estar vinculat amb la necessitat de crear escoles professionals per enfortir l’ensenyament tècnic, com a conseqüència del desenvolupament econòmic de les darreres dècades del segle XIX.

Amb el pas del temps, el recinte ha potenciat la seva polivalència i ha adaptat els seus usos, per donar resposta a les noves necessitats de la societat i de les institucions que ofereixen els seus serveis a la ciutadania, molts dels quals, hereus dels seus inicis vinculats amb l’ensenyament. 

El formulari de sol·licitud, per a la utilització de les sales i els espais gestionats per la subdirecció de logística de la Diputació de Barcelona, s’ha de lliurar amb 15 dies laborables abans de la data prevista de realització.

Procediment per sol·licitar el permís:
1.- La consulta de disponibilitat es realitza mitjançant correu electrònic adreçat a la unitat o departament responsable de l’espai sol·licitat o mitjançant trucada de dilluns a divendres laborables, de 09:00 a 14:00h. La consulta de disponibilitat no comporta la reserva de l’espai.
2.- La sol·licitud de preserva es realitza com a mínim 15 dies hàbils abans de la data prevista d’utilització de l’espai. S’haurà d’enviar per correu electrònic.
3.- Quan la utilització de l’espai sol·licitat i la prestació dels serveis que s’hagin concretat en el formulari de sol·licitud generi despeses es realitzarà un pressupost.

Per més informació, podeu contactar amb el Departament de Serveis Generals del Recinte de l’Escola Industrial.