Plaça de les Glòries Catalanes

Afegir a favorits

Actualitzat: 28/05/2018

Plaça de les Glòries Catalanes, 15
08013 Barcelona
Barcelona

Mapa
Geolocation

Contacte

Per produccions culturals:
Barcelona Film Commission
93 454 80 66
filmcommission@bcn.cat

Per produccions comercials:
Oficina d'Informació i Tràmits - Guàrdia Urbana
93 291 50 30
gu_oit_filmacions@bcn.cat

La Gran Clariana
Situada a l’àmbit que ocupaven els Encants Vells, en la nova urbanització provisional s’ubica entre el vial asfaltat i els murs de les edificacions existents. Es tracta d’un prat de 175x85m amb vegetació mediterrània (gramínies, lleguminoses i papilionàcies) que se segarà per zones, anivellada a la cota del projecte definitiu previst per Canòpia Urbana.
Mitjançant la sega de la plantació es crearan espais i camins polivalents, transitables, que es podran delimitar i tancar per esdeveniments específics programats al barri. Els camins interiors es delimitaran amb paviment de sauló estabilitzat amb ciment groguenc. El tipus d’espècies sembrades distingirà zones destinades a acollir activitats lúdiques i culturals (que se segaran quan hagin de ser usades) i les zones sense programar. A les zones sense programa es plantarà majoritàriament alfals, amb barreja de trifolum incamatum, melitotus albus, Ray grass i Eschscholzia califomica. A les zones amb programació prevista es plantarà majoritàriament esparceta, amb barreja de Trifolum incarnatum, Melilotus albus, Ray grass i Eschscholzia califomica. Un tancament perimetral recorrerà l’espai.
Aquesta plantació complirà una doble funció: donarà color tot l’any i crearà una imatge visualment agradable i, per l’altre, millorarà la qualitat del sòl per preparar-lo per les plantacions del projecte definitiu de Canòpia Urbana.

Àrea Socio-Esportiva
Correspon a tota la superfície viària de la meitat nord de la plaça, des de l’avinguda Meridiana fins a la Diagonal, que es tanca a la circulació de vehicles i es transforma en eix de circulació principal per a vianants i ciclistes.
Acollirà zones per a la pràctica d’esports i esdeveniments ciutadans ja que s’hi preveuen àrees de jocs i zones d’estada. Tota aquesta zona comptarà amb recobriments amb paviments renaturalitzats, i plantació d’espècies vegetals que dibuixaran franges verdes, i d’arbres en tests.
Les obres d’urbanització provisional preveuen donar continuïtat a les voreres, garantint el tancament físic dels vehicles i eliminant els passos provisionals sorgits en la fase de deconstrucció de l’anella, amb guals per a l’accés a serveis i veïnat. S’incorporen nous punts d’enllumenat per  completar les instal·lacions ja existents a fi de garantir l’enllumenat als nous espais destinats a zones de pas, espais d’estada i lleure, d’ús exclusiu per a vianants.
Tots els elements de mobiliari urbà es conserven i se n’incorporen de nous per a completar l’urbanització de la zona. S’incorporen nous bancs, noves papereres i noves fonts de beure. Es retiraran tots els semàfors, parquímetres i senyalització vertical existent, donat que l’àmbit queda tancat al trànsit de vehicles. S’ubicaran dues guinguetes que funcionaran com a ludoteca i com a bar, que comptaran amb pèrgola.  Respecte a la jardineria, es conservarà tot l’arbrat existent i s’afegiran nous exemplars d’arbres, en contenidor.
S’incorporen 4 noves àrees de joc infantil (tres per nens entre 6-12 anys i una per a nens menors de 5 anys) i s’amplia l’àrea existent per a nens petits ubicada a la cantonada del carrer de Los Castillejos amb Diagonal amb un joc nou. També s’incorporaran jocs de tennis taula i de Futtoc, elements d’estiraments i gimnàstica suau, dues pistes d’atletisme, una pista poliesportiva i dues de voleibol, així com un joc d’escacs de grans dimensions.

La Pèrgola – Umbracle
El nou umbracle, projecte dels arquitectes Calderon-Folch-Sarsanedas Arquitectes, està situat a la banda mar del nou espai alliberat després de l’enderroc de l’anella de la plaça de les Glòries, davant del Disseny Hub Barcelona.  Aquest edifici provisional, a l’espera de la configuració definitiva prevista pel projecte Canòpia Urbana, és un espai efímer que vol esdevenir un nou centre de reunió ciutadana, singularitzant l’accés a l’estació de metro Les Glòries, tot oferint un espai d’ombra i aixopluc amb capacitat d’allotjar activitats.
L’espai es configura en set mòduls amb elements lleugers suspesos a l’interior, amb lones i tensors. Dels set mòduls, quatre són impermeables, de manera que habiliten l’artefacte els dies de pluja. La resta està especialment dissenyada per garantir ombra fins i tot els dies més desfavorables de radiació solar. En aquest sentit, la il·luminació juga un paper fonamental i la pèrgola projecta llum tant a la lona blanca exterior com a les lones interiors, emfasitzant així la volumetria del conjunt.
Les lones s’han dissenyat amb la col·laboració de Neil Harbisson. L’artista, que només hi veu en blanc i negre, va dissenyar l’Eyeborg, una tecnologia que el permet identificar cada color amb un so i que es pot aplicar a la pèrgola. A través de l’aplicació Eyeborgapp (http://www.eyeborgapp.com/) es poden escoltar els sons que corresponen a cada color de la lona. Les lones perimetrals també actuen com a suports informatius i inclouen missatges entorn a l’actualitat cultural dels entorns de Glòries. 

Jardí de les Alzines
A la cruïlla dels carrers de Casp, Los Castillejos i la Gran Via, davant del nou Mercat dels Encants s’aixeca aquest nou espai verd previst a la urbanització provisional de la banda mar del projecte de transformació de Les Glòries.
Es tracta del Jardí de les Alzines, que abraça 7.650 m2 i garanteix un espai d’aprovisionament a les prop de dues-centes alzines que formaven part de l’antiga plaça de les Glòries a l’interior de l’anella viària, ara ja, part de la història de la ciutat, fins a la seva definitiva ubicació en el futur parc previst pel projecte “Canòpia Urbana”.
El Jardí inclou un nou espai per a l’estada, el passeig i el descans, enmig d’un alzinar i en un espai caracteritzat pels gabions de pedra que configuren l’entorn, els elements de repòs i la caseta de jardineria. L’espai compta amb 15 bancs, 8 papereres, 19 fanals d’enllumenat, així com 4.100 m2 de vegetació i arbrat, amb 193 exemplars alzines i 15 tipuanes. També hi han tres taules de picnic i una zona de conte-contes i cançons.
El projecte bàsic és dels arquitectes de la Direcció de Projectes d’Hàbitat Urbà. Aquest espai roman obert al públic cada dia de les 10 del matí fins al capvespre.

Espai Expositiu del Meridià
L’Espai expositiu del Meridià està ubicat al tram central de la plaça de les Glòries, entre els dos vials d’entrada i sortida de la Gran Via. Es tracta d’una zona destinada a vianants de 720 m2 que permet creuar diametralment la plaça, travessant l’ull central de Les Glòries, tot seguint l’alineació de l’avinguda Meridiana a ambdós costats de la plaça. L’accés per la banda muntanya se situa a tocar del Viver d’espècies, dins l’àrea lúdico-esportiva. L’accés per la banda mar se situa proper a la Pèrgola que acull una de les sortides del metro de Les Glòries (L1).
En aquest espai, provisional a l’espera de la configuració definitiva que estableix el projecte de Canòpia Urbana, es disposen elements expositius a ambdós costats, en un lineal continu de 80 metres de llargada per 2 m d’alçada aproximadament, que acolliran un espai d’exposició a l’aire lliure. Durant el procés de transformació de la plaça de les Glòries aquest espai contribuirà a aportar amabilitat i creativitat a aquest entorn en transformació. La primera de les exposicions porta el títol de “Prats de Molló: el meridià de la Memòria” i es pot visitar a partir del 28 de març.

El Viver
Zona destinada a la plantació d’espècies arbòries i arbustives destinades al futur parc del projecte Canòpia Urbana, i que provisionalment tindrà també funcions pedagògiques. El terreny, que ocupa una superfície de 2.276,99 m2 en semicercle a l’interior de l’antiga anella, s’anivella aprofitant terres provinents de la deconstrucció i compta amb un paviment en superfície de graves. El viver comptarà amb un camí interior accessible i un tancament perimetral amb gabions com el que s’ha instal·lat al Jardí de les Alzines a la banda mar de Glòries.
Els arbres del viver són espècies singulars i exòtiques que s’incorporaran al futur parc previst per Canòpia. Es distribuiran segons node exòtic al centre, exemplars de Canòpia al mig, node sec i humit als extrems.

Punt d’Informació Turístic
La urbanització provisional a la banda mar de Glòries inclou un nou Punt d’informació provisional situat dins l’illa Casp – Cartagena – Meridiana – Gran Via, a tocar del jardí de les alzines. Aquest edifici, projectat i construït a partir de solucions constructives de fàcil muntatge i desmuntatge, allotja activitats i serveis de l’àmbit de la plaça Glòries així com d’un punt de lloguer de bicicletes.
L’espai inclou 36 metres de llargada per 10 d’amplada, de planta lliure, amb un accés principal que travessa l’espai transversalmet. A través de portes d’entrada en els extrems de la peça permetent l’edifici permet també un segon accés longitudinal a l’interior. Es tracta d’un edifici provisional projectat del despatx d’arquitectura Peris Toral arquitectes.

Espai Enjardinat
Es tracta d’una zona enjardinada de 2.950 m2 que s’incorpora a la urbanització provisional de la plaça de les Glòries, i que compta amb 14 bancs, 3 papereres, 13 fanals d’enllumenat, així com 945 m2 de vegetació.
L’arbrat inclou exemplars que formaran part del futur projecte Canòpia Urbana, i que des d’aquest emplaçament esperaran a la realització definitiva del projecte Canòpia Urbana redactat pels arquitectes Anna Coello + Agence Ter, per poder-s’hi incorporar amb un port / mida ajustat al què preveu aquest projecte. Aquests arbres són, entre d’altres: 5 tipuanes, 12 Schinus Molle, 17 Pyrus Calleriana. L’espai també compta amb enfiladisses, trepadores, i 5.847 plantes de port petit. El projecte bàsic és dels arquitectes de la Direcció de Projectes d’Hàbitat Urbà.