Parc de la Barceloneta

Afegir a favorits

Actualitzat: 06/05/2021

Passeig Marítim Barceloneta, 15-21
08003 Barcelona
Barcelona

Mapa
Geolocation

Contacte

Per produccions culturals:
Barcelona Film Commission
93 454 80 66
filmcommission@bcn.cat

(Podeu tramitar els permisos a través dels formularis d'aquest web)

Per produccions comercials:
Medi Ambient - Parcs i Jardins
permisos_masu@bcn.cat

El parc de la Barceloneta és un lloc obert de transició entre la Barceloneta i la Vila Olímpica, que al final del seu recorregut s'obre al mar. A l'interior, perfectament integrades, diferents construccions ens recorden el passat industrial gasista d'aquest espai.

A sota de la ronda del Litoral, al final de la Barceloneta, s’obre aquest espai verd, ampli i diàfan, amb zones de gespa, espais de sauló i altres de pavimentats, que esdevé l’eix de comunicació entre la ronda del Litoral i la platja. El parc de la Barceloneta està organitzat en tres grans àrees: la primera, construïda al voltant del que resta d’un antic dipòsit de gas, és un espai obert que comunica el passeig Marítim amb el carrer del Doctor Aiguader; la segona està formada per grans talussos separats per camins pavimentats i la tercera està ocupada per un camp de futbol.
Al parc, hi predominen les línies corbes, tant pel que fa als camins com al perímetre del parc i als talussos i parterres de gespa. Tot plegat confereix una gran suavitat a un espai que es va eixamplant a mesura que s’acosta a la platja, final i principi, segons per on s’accedeixi, d’aquest parc.

Seccions d'aquest equipament
Àrea de Joc Infantil
Àrea d'Esbarjo per a Gossos