Clavegueram i de dipòsits de retenció d’aigües pluvials

Afegir a favorits

Actualitzat: 28/05/2018

C/ Acer, 16
08038 Barcelona
Barcelona

Mapa
Geolocation

Contacte

Per produccions de tipus cultural:
Barcelona Film Commission
93 454 80 66
filmcommission@bcn.cat

Per produccions de tipus comercial:
Sra. Pilar Gonzalo Campos
BCASA
93 289 68 00
pgonzaloc@bcn.cat

CLABSA és una empresa oberta a la societat, empreses i institucions. Les seves oficines es troben al c/ Acer, núm. 16.

La xarxa del clavegueram a l'estar soterrada en el subsòl de la ciutat és, potser, un dels serveis urbans més desconeguts i es composa del clavegueram de Barcelona i els diferents dipòsits de regulació d’aigües pluvials.

Rodar al Clavegueram i els Dipòsits de retenció d’aigües pluvials de Barcelona és possible sempre i quan es tingui en compte que es necessiten uns mínims de seguretat (sempre cal anar acompanyats de personal) i això comporta uns costos ineludibles. També dependrà sempre de la previsió meteorològica i de pluges.

Clavegueram de Barcelona: es troba al pg. Sant Joan, núm. 96 (fotografies núm. 1, 2, 3, 4).

Dipòsits de regulació d’aigües pluvials: es troben a diferents punts de la ciutat de Barcelona. Es poden veure alguns exemples a la fitxa (fotografies núm. 5, 6, 7, 8, 9).

    - Escola Industrial
    - Bori i Fontestà
    - Zona Universitària
    - Doctors Dolça
    - Villalba dels Arcs
    - Joan Miró
    - Taulat
    - Plaça Fòrum

A partir d'aquí es pot sol·licitar l'exempció de les taxes d'ocupació per produccions de tipus cultural si les peticions es gestionen a través de la Barcelona Film Commission.

Si us interessa l'espai també es poden organitzar visites per localitzar.