Carrer Sant Cristòfol

Afegir a favorits

Actualitzat: 07/10/2015

Peramea
25590 Baix Pallars
Lleida

Mapa
Geolocation

Contacte

Aroa Yagüe Medina

+34 973 66 20 40

turisme@baixpallars.ddl.net

El carrer Sant Cristòfol de Peramea, és un dels dos carrers que baixen paral.lels de l’església i de la roca del Castell fins a la Plaça, situats a l’extrem septentrional del recinte, arriben fins l’extrem meridional del mateix, en el que s’obren respectivament dos portals d’accés.

El carrer, que segueix una direcció nord- sud, és flanquejat pel costat de llevant per una línia ininterrompuda de cases que per la seva part posterior formen el mur continuat que tanca la vila. Pel costat de ponent, també és flanquejat per cases en el seu tram superior, però a partir de la travessia coberta que divideix el carrer en dos trams, deixen d’existir cases en el costat de ponent, convergint ambdós carrers en una plaça.

Es en aquest tram inferior en el que el carrer és porticat pel costat de llevant, existint en l’actualitat dotze arcades de mig punt, algunes d’elles lleugerament rebaixades, que ocupen part de la planta baixa de les cases arrenglerades, construïdes de pedra de petit tamany lligada amb morter.

Conserva, encara, bona part de l’empedrat original.