Can Garrigosa

Afegir a favorits

Actualitzat: 04/01/2018

Camí urbanització Can Amat
Abrera
Barcelona

Mapa
Geolocation

Contacte

Oriol Mach i Selva

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

+34 93 255 63 30

films.incasol@gencat.cat

Can Garrigosa es troba a 39 km de Barcelona, el que suposa en temps 35 minuts de desplaçament. La finca es troba situada entre els termes municipals d’Abrera i Sant Esteve de Sesrovires. És una finca formada pel conjunt d’edificis de la masia, la masoveria i els estables, que funcionen com a hípica, zones forestals de bosquines i prats i conreus de cereals. En total ocupa una àrea de 79,8 hectàrees rústiques i 3,1 hectàrees de les edificacions. El límit meridional de la finca és adjacent al traçat dels FGC. Entre els atractius de la finca també s’hi poden contar les vistes a la serra de Montserrat.

La Masia “Can Garrigosa” està formada per diverses construccions que reflecteixen la rellevància que arriba a tenir aquesta casa pairal en els entorns.

• Casa Pairal: Amb una superfície estimada de 526,30 m2 repartits en planta baixa, pis i golfes, és la construcció principal del conjunt tant pel que fa a l’entitat de la mateixa construcció com la qualitat dels materials utilitzats i l’antiguitat en conjunt del mateixos.
• Garatge situat en la planta baixa del edifici, amb una superfície estimada de 247,12 m2.
• Casa del masovers: Situada a la planta primera i segona del edifici annex a la casa Pairal. Amb una superfície construïda estimada de 935,40 m2 els quals 635,40 m2 corresponen a l’habitatge i 319,65 m2 en planta baixa destinada a serveis generals.
• Magatzems: 505,64 m2. Tenen una geometria rectangular. Construïts amb un sistema estructural de paret de carrega de totxana amb enguixat/o arrebossat amb diferents acabaments de pintura. La coberta inclinada a dos aigües, feta amb teula àrab sobre suport de maó i bigues de fusta.
• Annexes: Coberts i galliners tenen una superfície estimada de 375,52 m2.
La majoria de les edificacions tenen una geometria rectangular i un nombre de plantes fins a planta baixa i dos pisos, amb estructura de mur de carrega de pedra i embigat de fusta. Els paviments interiors tenen diferent tractament segons les estances de les diferents plantes.
L’acabat és a base d’arrebossats o enguixat sobre murs de pedra amb posterior acabat de pintura plàstica. La coberta, inclinada a dos aigües, està feta amb teula àrab sobre suport de maó i bigues de fusta.
Les construccions principals no presenten defectes estructurals significatius que afectin les condicions normals d’estabilitat. Respecte l’estat de conservació acabats, tant interiors com exteriors, s’observa genèricament una manca d’inversió en manteniment en els últims anys.
Resulta difícil establir les dates en que foren construïdes cadascuna de les edificacions ja que a més de pertànyer a diferents èpoques, s’han vist sotmeses a reparacions, ampliacions i canvis per adaptar-se a les diferents necessitats que hi havia en el moment.