Alfolí de la Sal

Afegir a favorits

Actualitzat: 10/11/2015

C/Alfolí, 6
17130 L'Escala
Girona

Mapa
Geolocation

Contacte

Carme Formatjé

Ajuntament de l’Escala
+34 972 77 06 03
turisme@lescala.cat

Situat dins del nucli antic de la població de l'Escala, molt proper a la platja i al número 6 del carrer que porta el seu nom.

Edifici de planta rectangular i de grans dimensions, amb una estructura que recorda a un mas. Està format per tres crugies perpendiculars a la façana, amb la teulada a dues vessants, doble ràfec i teula tortugada vidrada verda. El lateral sud és un espai de pati interior, al que s'accedeix a través d'una gran porta d'arc rebaixat, bastida amb carreus de pedra. Presenta planta baixa i dos pisos d'alçada, amb les obertures rectangulars i els muntants i les llindes de carreus de pedra. A la planta baixa hi han tres portals, al pis un balcó exempt amb llinda gravada amb la data "1692". La resta són finestres amb l'ampit motllurat. A les golfes hi ha tres petites finestres d'arc de mig punt, amb l'ampit motllurat i corregut. A la façana sud, les obertures també es troben emmarcades amb pedra. L'interior presenta, a la planta baixa, les sales cobertes amb voltes rebaixades i d'arc de mig punt bastides en pedra desbastada disposada en filades més o menys regulars, amb algunes refeccions fetes amb maons. Les obertures que comuniquen aquestes estances són rectangulars i estan bastides amb carreus de pedra ben desbastats. A l'estança principal destaquen diverses arcades fetes amb carreus i recolzades en pilastres adossades als murs, amb les impostes motllurades. Als pisos superiors, els sostres són embigats. Adossat al nord hi ha una altre cos rectangular més baix que el principal, amb el mateix tipus d'obertures. La construcció és de pedra sense treballar, amb les cantonades acabades amb carreus.