LAAB

Què és el LAAB?

El LAAB és un laboratori d'adaptació d'obres literàries editades i PUBLICADES per al sector audiovisual vinculades a la ciutat de Barcelona impulsat per l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona a través de la Barcelona Film Commission.

L'objectiu de la iniciativa és afavorir l'adquisició de drets de la propietat intel·lectual d'obres literàries per part de productors o programadors del sector audiovisual per a múltiples propostes de producció i finestres de distribució.

El format del Laboratori consisteix en la promoció i anàlisi d'obres literàries preparades pel mercat audiovisual i la incentivació del seu procés d’adaptació.

Per a dur-ho a terme, el Laboratori implica als agents del sector literari; professionals de l'àmbit de l'escriptura, anàlisi de guions, adaptació i guió; especialistes del mercat i professionals del sector audiovisual.

Els objectius del LAAB

El laboratori neix amb la voluntat de crear noves dinàmiques d'entesa i enfortiment entre els diferents sectors culturals de la nostra ciutat que tenen un element comú: la generació de continguts amb capacitat per a ser difosos mitjançant diferents plataformes d'exhibició.

L’objectiu del LAAB és la creació d’un catàleg d’obres editades i analitzades per facilitar la seva adaptació al llenguatge audiovisual. Sis d’aquestes obres disposaran d’una dotació econòmica que ajudi en les despeses necessàries per elaborar la primera versió de guió adaptat.

Convocatòria

Pots consultar aquí les bases de la convocatòria i descarregar el model de sol·licitud.

Actualment en procés de revisió d'expedients​