Recollida d’equips a l’aeroport

22/04/2014

Què cal per tal que els controls de vehicles no afectin les activitats de les empreses de producció audiovisual.

El últims mesos s’han intensificat els controls de vehicles privats que recullen passatgers a l’Aeroport del Prat degut a reiterades infraccions per part de particulars que realitzen serveis de transport sense comptar amb la corresponent autorització de transport. El motiu dels controls és evitar l’intrusisme per part de particulars en la tasca dels serveis de transport públic.

Per tal que els controls no afectin les activitats de les empreses de producció audiovisual que, com a part de la seva feina, recullen clients o professionals a l’aeroport d’acord amb un contracte de serveis per a una producció determinada, cal que els runners puguin justificar aquesta relació laboral amb els passatgers. Des de el departament competent i ens d’inspecció recomanen que portin amb ells la següent documentació:

- Contracte de lloguer del vehicle a nom de la productora
- Contracte mercantil o de treball del conductor que el vinculi a la productora
- Carta de la productora on s’expliqui que el conductor XXXXXX recull al/s passatger/s XXXXXXXX com a part de les tasques de producció que realitza per al projecte XXXXXX.

 

Per a qualsevol consulta o aclariment podeu posar-vos en contacte amb:

Secció d’Inspecció i Règim Sancionador
Departament de Territori i Sostenibilitat
93 214 70 00
sancions_transportsbcn.tes@gencat.cat

Catalunya Film Commission
Departament de Cultura
93 552 91 63
cguerrerob@gencat.cat

Últimes notícies

Més Eines Audiovisuals 2019 a la Bonne

Pròximes formacions entre maig i juny

DOCSBARCELONA 2019 presenta la seva programació

Es veuran 41 documentals de 26 països

Premi del Públic Jove del Cinema Europeu

Apunta’t fins al 28 d’abril